Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy/Bavorského lesa (WoBoFE)

Číslo projektu: BYCZ01-001 

Název projektu: Ekologické dopady návratu vlků do ekosystému Šumavy/Bavorského lesa 

Program: Interreg Bavorsko – Česko 2021 - 2027 

Vedoucí partner: ČZU v Praze

Partneři projektu: Správa Národního parku Šumava, Správa Národního parku Bavorský les 

Asociovaný partner: Bavorský státní ústav pro les a lesní hospodářství 

Řešitel za FŽP: Ing. Aleš Vorel, Ph.D. 

Administrace projektu: Ing. Jana Vorlová Kortanová 

Doba řešení: 05/2023 - 04/2026 

Celkový rozpočet projektu: 1 499 832,33 EUR
Celkový rozpočet ČZU: 508 000 EUR 

 

Cíle projektu:

  • vyhodnotit dopady opětovného osídlení vlky na populace divoce žijících kopytníků a obnovu lesa na území národních parků Šumava a Bavorský les,
  • sjednotit postupy monitoringu populace vlka, jeho kořisti a obnovy lesa na území obou národních parků,
  • posílit spolupráci obou národních parků,
  • formulovat společnou strategii managementu volně žijících kopytníků, která bude zohledňovat návrat vlka do oblasti,
  • informovat o výstupech projektu odbornou i širokou veřejnost.

 

Aktivity projektu:

1) Monitoring vlků
Cílem této aktivity je zavedení jednotného monitoringu vlků na území obou národních parků a vytvoření společné databáze dat z monitoringu. Každoročním cílem je určit počet teritorií a jejich velikost, případně početnost vlků a určit příbuzenské vztahy.

2) Monitoring kořisti vlků

Cílem této aktivity je kvantifikovat hustotu kořisti vlka (jelen evropský, srnec obecný a prase divoké) na území obou národních parků a porovnat ji s historickými daty. Dalším cílem je zjistit, zda přítomnost vlků ovlivňuje chování hlavní kořisti vlka (jelena evropského).

 

3) Monitoring poškození lesa spárkatou zvěří

Cílem této aktivity je inventarizace poškození obnovy lesa na území obou národních parků a porovnání aktuálních dat s historickými daty.

 

4) Syntéza a strategie

Cílem této aktivity je analyzovat časoprostorové vztahy všech 3 ekosystémových složek dravec – kořist – zmlazení lesa. Na základě vyhodnocení vlivu vlků na ostatní složky ekosystému bude formulována společná strategie managementu volně žijících kopytníků pro území obou národních parků.

5) Publicita

Cílem této aktivity je informovat odbornou i širokou veřejnost o výsledcích projektu.

 

6) Projektová administrace a koordinace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.